Children's art.

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เส้นใบหน้าและรูปทรงทั้งตัว

พัฒนาการของเด็กวัย 3-4 ขวบ...
จะเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง และชอบถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลายเส้น ภาพที่วาดนั้นจะมั่นคงไม่มีคำว่าผิด มีแต่คำว่า ฉันอยากวาดเท่านั้นจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าได้ระบายสี โดยเฉพาะสีน้ำกับพู่กัน หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ฟองน้ำ หลอดชอบที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นภาพที่ให้ดูในวันนี้เป็นภาพต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว  วันนี้เป็นทั้งตัวให้ดู แขน ขา มือ ซิคะว่าแปลก
แต่ในความแปลกมีความน่ารักแอบแฝงอยู่ในอารมณ์ของเด็กวัย 3.5 ขวบ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากเห็นสิ่งที่แปลกใหม่ในอารมณ์ของเด็กก็ควรยื่นวัสดุอุปกรณ์ เช่น ดินสอ หรือ สี และกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อกระตุ้นให้เด็กกล้าที่จะวาดตามใจฉัน ดูเค้าไปก่อน อย่าสอนให้เด็กวาดตามผู้ใหญ่ อย่าไปกั้นอารมณ์จินตนาการของเด็ก แล้วเราจะเห็นสิ่งนั้นๆ ลองดูนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น