Children's art.

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลวดลายกระถางของเด็กน้อย


การออกแบบลวดลาย (Pattern)
           ผลงานการออกแบบลวดลายที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา  บ่งบอกถึงจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ซึ่งผลงานเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของกรรมวิธีในการสร้างสรรค์

การออกแบบลวดลายแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ 3 ชนิด คือ
1.  การออกแบบลวดลายตกแต่งวัสดุ  2  มิติ  เป็นการออกแบบลวดลายลงบนวัสดุที่เป็นพื้นระนาบ  มีความกว้างกับความยาวเท่านั้น  เช่น  กระดาษ  ไม้  ผนัง  ผ้า  กระจก
2.  การออกแบบลวดลายตกแต่งผลิตภัณฑ์  3  มิติ  เป็นการออกแบบลวดลายบนรูปทรงที่มีความลึกและหนา  รูปทรงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
3.  การออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรม  เป็นการใช้ลวดลายตกแต่งพื้นที่ต่างๆของสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกให้มี ความสวยงาม  อลังการ  น่าศรัทธา  การตกแต่งสถาปัตยกรรม  

ลวดลายกระถาง Hand Craft ครั้งนี้ เป็นกระถางใบเล็กมีขายตามร้านต้นไม้ หรือจะหาซื้อแถวปากเกร็ดก็ได้เพราะเป็นแหล่งเผากระถางเยอะมากสามารถทำได้ทุกช่วงวัยเลยค่ะ...
เริ่มโดยนำกระถางมาทาสีขาวทั้งด้านในและด้านนอก หรือจะไม่ทาก็ได้ สีขาวที่ใช้คือ สีพลาสติกหรือสีทาบ้านนี่เอง เพื่อที่เวลาวาดภาพแล้วเห็นชัดมากขึ้น และการลงสีภาพจะระบายได้ง่ายขึ้น
           การออกแบบลวดลายถ้าเป็นเด็กเล็ก อายุประมาณ 4-5 ขวบ จะวาดเป็นเรื่องราวค่อนข้างยาก เพราะต้องยกกระถางวาดตลอดเวลา ควรจะให้ระบายเป็นโทนสีดีกว่า สีที่ใช้ลงวาดภาพนั้นจะใช้สีโปสเตอร์ ผสมแบบข้นพอดี ส่วนการเขียนลวดลายก็ใช้พู่กันเขียนเป็นลายเส้น อย่าลืมให้ความสำคัญของพู่กันด้วยนะคะ ในเรื่องของการระบายพื้น ส่วนใหญ่จะใช้พู่กันเบอร์ 9 -10 และถ้าทำลวดลายควรใช้เบอร์เล็กๆ เช่นเบอร์  6-7- 8
               เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพ่นเคลียร์ใสด้วยสัก 2 ครั้ง แล้วตากแดดตากลมให้แห้งสนิทด้วย จึงจะนำไปใช้งานได้ค่ะ

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เรื่องของเส้น...

เส้น...เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด (Moving dot) จำนวนมาก ไปในทิศทาง ที่กำหนด หรือเส้นคือทางเดินของจุดไปในทิศทางเดียวกันที่กำหนด เส้น เป็นแนวเชื่อมโยงระหว่าง จุดสองจุดขึ้นไปเส้น จะมีปฏิกิริยา โต้ตอบกับสายตาของ มนุษย์ให้เคลื่อนที่ไป ตามลักษณะของเส้น ได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นเส้นในการ เคลื่อนไหว ของมนุษย์ เส้นรูปทรงของสัตว์ วัตถุ และธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน รูปลักษณะของเส้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นที่ ปรากฏ ตามสายตา (Visual Elements)หรือเส้นที่ที่ปรากฏในความคิด (Conceptual Elements) ก็ตาม สามารถทำให้เกิดความรู้สึก
ต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น สงบราบเรียบ นิ่มนวล ร่าเริง เคร่งขรึม อ่อนหวาน เป็นต้น เส้น จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของ ผู้สร้าง งาน ศิลปะ ให้ผู้อื่นได้สัมผัสได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของเส้น
1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง 
    หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง 
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่าง
    เป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบน่ากลัวอันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง
    สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล 
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตใน
    ทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่
    สิ้นสุด
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียด


               เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะ คือเส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย


เป็นงานวาดลายเส้นของเด็กอายุ 3 ขวบ ตามจินตนาการของตัวเด็กเองที่ได้รับรู้จากประสบการณ์ การวาดโดยการใช้ดินสอลากด้วยความมั่นใจไม่ถึง 1 นาที  เพราะฉะนั้นผลงานจะดูน่ารัก ซึ่งผู้ใหญ่ทำได้ยาก เพราะจะมีความรู้สึกผิด-ถูกเข้ามาร่วมด้วยและลายเส้นการวาดของผู้ใหญ่จะออกมาแข็ง

วาดภาพโดย เด็กหญิงปรายฟ้า คงเมือง

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

สร้างภาพ...ครอบครัวแสนอบอุ่น


จะสร้างครอบครัวที่ดีได้อย่างไร? 

คำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นำไปสู่ความสุขร่วมกัน

การสร้างครอบครัว คือ การสร้างเพื่อน ถ้าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันได้ ลูกจะมีใจที่มั่นคง เริ่มจากการที่สามีภรรยาต้องสร้างใจตัวเองให้มีตัวเองเป็นเพื่อนได้ เมตตาตัวเองเป็น เราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้น การกระทบแล้วกระเทือนในครอบครัวก็จะลดลง เมตตาตัวเองเป็น หมายถึง เมื่อเราโกรธ เศร้า เบื่อ เครียด อารมณ์ลบเหล่านี้ทำร้ายตัวเองทั้งสิ้น พ่อแม่ที่มีมาตรฐานสูง นอกจากจะเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นแล้ว ยังเอาผิดเอาถูกกับตัวเอง คาดหวังสูง เช่น อยากเป็นคนดี เวลาโกรธก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี พาลโกรธตัวเองที่โกรธ กลายเป็นโกรธซ้อนโกรธ
•พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านได้ ถ้าพ่อแม่สร้างกระแสอริยะให้เกิดได้จริงในบ้าน เพียงการถือศีล ๕ บริสุทธิ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง ทำได้จริงในขณะที่ครองเรือน 
•ถ้าพ่อแม่มีการสื่อสารที่ไม่ระวัง เพราะมัวเอาชนะ ประชดประชัน เหน็บแนม กระแทกกระทั้น ลูกจะมีแต่ความระแวงสงสัยในชีวิต ว่าโลกนี้น่าอยู่จริงหรือ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน วัฒนธรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การพูด คิด ทำอะไรโดยใช้ปัญญา เพื่อนำพาออกจากปัญหาอย่างไม่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน
ำอย่างไรลูกจึงจะรอดได้ในสังคมที่ไม่ปลอดภัย ? 

•ความปลอดภัยจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา แต่เพราะเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการจมอยู่ในอารมณ์ เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นโดยไม่ต้องทุกข์ได้ และเมื่อเราไม่จมกับอารมณ์ เราจึงมีปัญญาที่จะจัดการกับเรื่องภายนอกที่คุกคามเรา ดังนั้นนอกจากสร้างครอบครัวที่บ้านของเราแล้ว เราต้องสร้างชุมชนที่เด็กอยู่ในกระแสของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่นที่เสถียรธรรมสถาน เราจะไม่เลี้ยงลูกเราคนเดียว แต่เราจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อเด็กทุกคนที่เขาจะไม่ทำร้ายกัน เพราะลูกของเรามีจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นอาวุธในการอยู่กับโลก เมื่อใจหนักแน่นและเข้าใจโลก ก็ไม่มีอะไรในโลกที่ทำร้ายเขาได้ 
จะปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกได้อย่างไร ?
•คุณธรรมที่ปลูกฝังบนโต๊ะอาหารทุกมื้อจะทำให้เด็กมีคุณธรรมเมื่อต้องตัดสินใจเหตุการณ์สำคัญในชีวิตการสร้างจิตประภัสสรก็เช่นกัน จิตที่ผ่องใสหนักแน่นไม่ขุ่นมัวนั้น จะเกิดขึ้นได้ ต้องฝึกทำกุศลให้เป็นนิสัย อย่าประมาทจนอกุศลเข้าไปในใจ แล้วต้องไปรื้อถอนภายหลัง ซึ่งยาก นิสัยนี้พ่อแม่ต้องเริ่มก่อน 

ที่บอกว่ารักนั้น ....เรารักอย่างเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ? 
•เราจะไม่ถลำไปว่า ลูกเป็นของเรา แต่พ่อแม่มีหน้าที่ให้ชีวิต เป็นเพื่อน เป็นครู คุณธรรมของพ่อแม่คือ การทำให้ลูกมีชีวิตที่แข็งแรงโดยมีตัวเองเป็นเพื่อน ลูกจะเป็นอย่างที่เขาเป็น แต่เขาจะปลอดภัยเพราะได้โอกาสจากเรา แต่ชีวิตที่ปลอดภัยไม่ใช่ของเรา คือรักอย่างไม่รอบครอบ  

•สามีภรรยากัน ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้ การสร้างครอบครัวคือการมีเพื่อนที่เข้าใจความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันเพื่อประคับประคองกัน การเข้าไปจัดการอะไรอย่างอึดอัดนั้นคือความหลง เพราะแสดงว่าเราจัดการอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ดังใจเรา การฟังกันด้วยหัวใจ จะทำให้เราเห็นปัญหาว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะไม่ทำให้เราทุกข์แต่มีปัญญาขึ้น
เสถียรธรรมสถาน : คำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
http://www.sdsweb.org/sdsweb/index.php/


วันนี้นำภาพคนแต่เป็นบุคคลในครอบครัว ที่เด็กๆจะคุ้นเคยกันดี จะเป็นญาติ พี่น้อง คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา 
คุณยายได้ทั้งนั้นก็อธิบายไปเลยนะคะ และเด็กที่วาดภาพ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเรื่องของสี จะใช้สีไม้ สีน้ำ หรือ 
สีชอล์กก็ได้ค่ะ ให้เด็กวาดภาพโตๆ เน้นรูปร่างชัดเจน ตอนนี้เรายังไม่เน้นเรื่องของรายละเอียดที่เป็นพื้นหลังนะคะ

(วาดภาพโดย ด.ญ.ปรายฟ้า คงเมือง)

น้องวาดภาพนี้ประมาณอายุเกือบ 4 ขวบ ก็หากระดาษแผ่นโตให้ แรกๆก็บอกว่า ให้วาดรูปวงกลมโตๆ ใส่ ตา หู จมูก ปาก ผู้ใหญ่ควรจะอยู่กับเด็กด้วย พูดคุยไปด้วยเป็นการทำงานร่วมกัน แต่..ห้ามวาดให้นะคะ นิดๆ หน่อยๆพอได้ พูดแบบจูงใจไม่จำเป็นต้องเหมือน แต่พยายามให้เด็กจินตนาการ เป็นภาพหรือรูปแบบในวัยของเด็กเอง ภาพที่วาดออกมา บางที่มองไม่ออกหรอกว่าใครคือใคร วิธีกันสับสน ก็ให้เด็กๆเขียนชื่อบอกซะเลยว่าชื่ออะไรกันบ้าง เวลาระบายสีก็เลยให้ใช้สีไม้ กันสกปรก และอยากให้ภาพออกมาสะอาดค่ะ


ภาพนี้ ช่วงอายุ ประมาณ 8 ขวบ  มีการพัฒนาด้านการสังเกตขึ้นมาก รู้จักการแต่งกาย 
 เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของคนมากขึ้น


ภาพนี้วาดตอนอยู่อนุบาล 3 อายุประมาณ 6 ขวบ ก็เป็นภาพครอบครัวเหมือนกันแต่เจ้าตัวอยากระบายสีน้ำก็เลยต้องให้ใช้สีชอล์กระบายภาพคนก่อน แล้วถึงให้ระบายสีน้ำเป็นพื้นหลัง...สนุกมาก 
เด็กวัยนี้วาดภาพออกมาจะแนวการ์ตูน  รูปร่างสัดส่วนตามใจฉันจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศเย็นสบาย เลยให้วาดภาพอยู่ในสวนใต้ต้นไม้ 
ซะเลยเวลาระบายสีน้ำหกจะได้ไม่เลอะเทอะ