Children's art.

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เส้นใบหน้า

เป็นงานวาดลายเส้นของเด็กอายุ 3 ขวบ ตามจินตนาการของตัวเด็กเองที่ได้รับรู้จากประสบการณ์ การวาดโดยการใช้ดินสอลากด้วยความมั่นใจไม่ถึง 1 นาที  เพราะฉะนั้นผลงานจะดูน่ารัก ซึ่งผู้ใหญ่ทำได้ยาก เพราะจะมีความรู้สึกผิด-ถูกเข้ามาร่วมด้วยและลายเส้นการวาดของผู้ใหญ่จะออกมาแข็ง 

วาดภาพโดย เด็กหญิงปรายฟ้า คงเมือง

           เส้น...เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด (Moving dot) จำนวนมาก ไปในทิศทาง ที่กำหนด หรือเส้นคือทางเดินของจุดไปในทิศทางเดียวกันที่กำหนด เส้น เป็นแนวเชื่อมโยงระหว่าง จุดสองจุดขึ้นไปเส้น จะมีปฏิกิริยา โต้ตอบกับสายตาของ มนุษย์ให้เคลื่อนที่ไป ตามลักษณะของเส้น ได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นเส้นในการ เคลื่อนไหว ของมนุษย์ เส้นรูปทรงของสัตว์ วัตถุ และธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน รูปลักษณะของเส้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นที่ ปรากฏ ตามสายตา (Visual Elements)หรือเส้นที่ที่ปรากฏในความคิด (Conceptual Elements) ก็ตาม สามารถทำให้เกิดความรู้สึก ต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น สงบราบเรียบ นิ่มนวล ร่าเริง เคร่งขรึม อ่อนหวาน เป็นต้น เส้น จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของ ผู้สร้าง งาน ศิลปะ ให้ผู้อื่นได้สัมผัสได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น