Children's art.

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จินตนาการอิสระของเด็กวัย 5 - 7 ขวบ

                    หัวข้อการวาดภาพ " จินตนาการอิสระ" นี้เป็นห้วข้อที่กว้างมากจะทำให้ผู้คิดงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานจะง่ายเพราะเป็นหัวข้อที่เปิดกว้าง แต่บางครั้งการเปิดกว้างนั้น เด็กบางคนก็คิดมากเลยไม่รู้ว่าจะวาดภาพอะไรดี ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองก็ควรอธิบายสักหน่อยเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์แคบลงมา ด้วยการเปิดหัวข้อ เช่นจินตนาการอิสระในเรื่องของการสื่อสารรอบโลก, บ้านในฝัน, ป่าไม้, พวงกุญแจสัตว์, สัตว์ที่ฉันชอบ , สัตว์เลี้ยวในฟาร์ม,  ห้องนอนของฉัน ฯลฯ
เมื่อหัวข้อแคบลงเด็กๆ ก็จะบอกว่าหนูวาดไม่ได้ค่ะ เอาล่ะซิคะทำยังไงดี ผู้ปกครองเองก็วาดไม่ได้ มีทางเดียวก็คือ หาภาพจากหนังสือหรือจากคอมพิวเตอร์ค่ะ ถ้ามีของจริงยิ่งดีมากๆ  เมื่อคิดออกก็จะต้องร่างภาพเองด้วยดินสอเบาๆ ลบให้น้อยที่สุด การร่างภาพก็พยายามวาดให้เหมือนมากที่สุด หรือใกล้เคียง การวาดภาพต้องอาศัยการวาดบ่อยๆ ก็จะเกิดทักษะขึ้นมาเอง 

ส่วนการจะใช้สีนั้นก็เหมือนกับที่บอกหลายๆ ครั้งว่าถ้าภาพมีเรื่องราวที่ค่อนข้างละเอียดก็ควรใช้สีไม้ตัดด้วยเส้นปากกาดำจะดีกว่าไหม ส่วนสีน้ำก็ดูลักษณะของเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่ชัดเจน เพราะต้องระบายสีด้วยพู่กัน มันเป็นการยากมากถ้าจะระบายในพื้นที่แคบๆ

 
เรื่อง การสื่อสารนอกโลก  ระดับอายุ 7 ขวบ 

เรื่อง บ้านในฝัน  ระดับอายุ 7 ขวบ

เรื่อง ป่าไม้  ระดับอายุ 6 ขวบ

เรื่อ งพวงกุญแจสัตว์  ระดับอายุ 6 ขวบ

เรื่อง สัตว์ที่ฉัยชอบ ระดับอายุ 6 ขวบ

เรื่อง สัตว์เลียงในฟาร์ม ระดับอายุ 6 ขวบ

เรื่อง ห้องนอนของฉัน ระดับอายุ 5 ขวบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น