Children's art.

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ภาพโทนสีร้อน-สีเย็น

ภาพวาดโทนสีร้อน-สีเย็น

คือ ลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตา ให้เห็นเป็น แดง ดำ เขียว เหลือง ฯลฯ การที่ตาจะมองเห็นวัตถุเป็นสีใดก็ต่อเมื่อแสงจากวัตถุนั้นสะท้อนมาเข้าตา ซึ่งอาจจะเป็นแสงที่เปล่งออกมาเอง หรือแสงจากที่อื่นมากระทบวัตถุแสงสะท้อนสีก็ได้ ถ้าเราให้แสงส่องผ่านแท่งแก้วสามเหลื่ยมแล้วนำฉากมารับ จะปรากฏเป็นสีขึ้นมา 7 สี เรียกว่าสเปคครับ (Spectrum) คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีทั้งเจ็ด บางทีตาอาจเห็นได้ชัดเจนเพียง 5 สีคือ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีแดง  การผสมดังกล่าวจะได้สีเป็นขั้นต่างๆ เป็นอันดับขั้นของสี  1. สีขั้นต้นหรือแม่สี (Primary Color)(1) สีน้ำเงินแก่ (Prussian blue) หรือ blue สีแดงชาด (Crimson Lake) หรือ red สีเหลือง (Camboge Tint) หรือ Yellow 
 
2. สีขั้นที่สอง (Hinary of Secondary Color) เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นต้น คือ ส้ม (Orange) ได้จาก แดง เหลือง เขียว (Green) ได้จากน้ำเงิน เหลือง ม่วง (Violet) ได้จาก น้ำเงิน แดง 

3. สีขั้นที่สาม (Intermediate Color) เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่สองกับสีขั้นต้นที่อยู่ใกล้กัน คือ เหลืองแกมเขียว (เหลือง + เขียว) เหลืองแกมส้ม (เหลือง + ส้ม) แดงแกมส้ม (แดง + ส้ม) แดงแกมม่วง (แดง + ม่วง) น้ำเงินแกมม่วง (น้ำเงิน + ม่วง) น้ำเงินแกมเขียว (น้ำเงิน + เขียว) 

การสร้างภาพโทนสีร้อน-สีเย็น ของเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 5 ขวบนั้น เมื่อผลงานออกมาแล้วไม่คิดว่าเด็กๆ จะทำได้สมบูรณ์การไล่โทนสีทำได้ 7 ระยะสำหรับเด็กเล็กๆ แต่ต้องมีตัวอย่างประกอบให้ดูสักหน่อย หรือจัดเรียงสีชอล์กตามตัวอย่างสี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น