Children's art.

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บีบสีสร้างภาพ
การบีบสีและเป่าสี เป็นกิจกรรมที่สมัยเด็กๆ ได้ทำมานานแล้วไม่ว่าจะสมัยไหนก็เคยทำ เป็นการใช้เนื้อสีที่บีบออกมาจากหลอดสีบีบลงบนกระดาษวาดเขียนสีขาว


วางสีใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็พับกระดาษสัก 3 ครั้งให้แถบข้างชนกันค่อยๆ พับ ใช้มือรีสีบนกระดาษ ระวังอย่าสีแล็บออกนออกกระดาษนะคะ แล้วก็คลี่ออก จะเห็นการผสมของสีที่สวยงามมาก ซึ่งแล้วแต่การมองของเรา 


หลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดตามขอบของภาพ เว้นสีขาวตรงขอบเอาไว้ภาพ เพื่อที่ภาพจะเด่นขึ้นมา
เมื่อเรานำมาติดบนกระดาษสีโปสเตอร์ที่มีสีเข้ม  เราสามารถใส่รายละเอียดประกอบรอบๆ ภาพที่เราติดได้นะคะ แต่อยากให้วาดเป็นลายเส้นเล็กๆ อย่าเยอะนะ เดี๋ยวจะดูรกเกินไป หลังจากนั้นเราจะเจาะรู 2 รู เพื่อร้อยเชือกแล้วแขวนตามผนังไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น