Children's art.

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสร้างภาพด้วยเส้น


การวาดภาพด้วยเส้น เป็นการนำเส้นแบบต่างๆ มาประกอบเพื่อทำให้ภาพมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้เป็นของเด็กประถม อายุประมาณ 6-7 ขวบ
ของเด็กหญิงปรายฟ้า คงเมือง


 ภาพนี้ใช้สีไม้ระบายเป็นพื้นหลังโดยการระบายสีในรูปของการไล่น้ำหนัก โทนสีอ่อน - สีแก่ และใช้สีเมจิกสีดำตัดเส้นเป็นลวดลายต่างๆ หรือจะใช้สีชอล์กก็ได้เวลาตัดเส้นหรือขีดเส้นเป็นรูปแบบต่างๆก็ใช้สีชอล์กที่เป็นสีดำตัดแทนนะคะ


เพราะฉะนัั้นการวาดภาพอะไรนั้นก็ต้องเป็นภาพค่อนข้างใหญ่และต้องการพื้นที่โชว์ลวดลายที่ชัดเจน และภาพที่ออกมานั้นจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สำหรับลายเส้นนั้นก็มี เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นแนวนอน เส้นวงกลม เส้นหยัก เส้นซิกแซก เส้นปะก็ได้นะคะ เวลานำมาใช้ก็ดูตามรูปทรง
ของภาพนั้นๆ เป็นหลัก


 ผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาสั้นมากประมาณชั่วโมงครึ่งได้เนื่องจากผลงานชิ้นใหญ่ รายละเอียดน้อยเน้นรูปร่างเท่านั้น ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น