Children's art.

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วาดภาพวัย 3 ขวบ


วาดภาพกิจกรรมเพิ่มพลังสมองลูกน้อยวัย 3 ขวบ 
        เพราะช่วง 3 ขวบปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมองของลูกเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ หากคุณพ่อคุณแม่สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสม สมองของเขาก็จะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ และเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการด้านต่างๆ ของเขาในวัยต่อๆ ไป กิจกรรมเสริมสร้างพลังสมองให้ลูกควรสอนให้เด็กรู้จักเล่นคนเดียว เด็กวัยนี้ไม่ใช้มือกำดินสอเทียนแล้ว แต่จะใช้ปลายนิ้วจับเอาไว้ รู้จักต่อแท่งไม้สูงๆ รู้จักใช้เสียมเล็กๆขุดดิน แม่ควรคิดหาทางใช้ความสามารถเหล่านี้ของเด็กและหัดให้เล่นคนเดียว มีกิจกรรมีมากมายที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น…
        * เล่นจับปูดำขยำปูนา ตบแผะ จ้ำจี้ ฯลฯ การเล่นเช่นนี้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวมือ ขา ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว 
        * หมั่นชวนลูกดูหนังสือภาพ เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นสายตาและการมองแล้ว ยังช่วยให้เขาได้เรียนรู้ภาษา เรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่านหนังสือภาพได้ 
        * เล่านิทาน จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของภาษาและการสื่อสาร กระตุ้นการคิด จินตนาการ สมาธิ และที่สำคัญทำให้ลูกรู้ว่าเรารักและทำให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 
        * หาของเล่นที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ของเล่นที่ช่วยพัฒนาความคิด จินตนาการ ฝึกความอดทน ฝึกการแก้ปัญหามาให้ลูกเล่น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงหรือมีกลไกซับซ้อน เช่น กล่องกระดาษ กระบะทราย 
         * เด็กผู้หญิงที่ชอบตุ๊กตา ก็ซื้อตุ๊กตาและชุดหม้อข้าวหม้อแกง หรือชุดเครื่องเรือนให้ และปล่อยให้เล่นคนเดียว ซึ่งมองเห็นแม่ได้
        * ร้องเพลงกล่อมลูก เสียงสูงๆ ตํ่าๆ และมีจังหวะจะโคน ช่วยกระตุ้นสมองได้ดี พัฒนาการของภาษา สมาธิ การคิด ความจำจะถูกกระตุ้นจากเสียงเพลง ข้อสำคัญคือช่วยตอกยํ้า ให้ลูกรับรู้ถึงความรักและความห่วงใยที่พ่อแม่มีให้ 
* เด็กที่ชอบดนตรีน่าจะเปิดเพลงให้ฟัง ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงคลาสสิค ลูกทุ่ง ลูกกรุง หรือเพลงแจ๊ส เพลงรำวงก็เพลงเหมือนกัน
 * เด็กวาดมโนภาพเก่งขึ้น จะหมกหมุ่นอยู่กับการเล่น จนไม่สนใจแม่ว่าจะอยู่ด้วยหรือไม่ แม้ว่าสนามที่บ้านจะเล็ก มีที่ว่างเพียงวาเดียว ก็น่าจะสร้างสนามทราย ไว้เป็นที่เล่นของเด็ก ที่จะขนของเล่นไปเล่นคนเดียวที่นั่น
         * เด็กที่ชอบเขียนภาพ ควรหาสีเทียนและกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ให้แกขีดเขียนไปพลาง พูดพรรณาไปเรื่อยๆ ควรให้กระดาษแผ่นใหญ่ๆ เพราะถ้ากระดาษพื้นที่ไม่พอ เด็กจะขีดพื้นขีดผนังบ้าน       
          พัฒนาการทางร่างกาย ของเด็กวัยนี้ก้าวหน้าเร็วมาก วิ่งเร็วขึ้น และหกล้มน้อยลง เดินด้วยเท้าเปล่าได้ เด็กบางคนสามารถเดินบนท่อนไม้เดียว ที่วางพาดข้ามคูคลองได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ และเล่นชิงช้าเองได้โดยไม่กลัว แต่เราต้องไม่ลืมว่า เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้เด็ก เล่นอยู่แต่ในบ้านทั้งวันด้วย การเล่นต่างๆดังกล่าวข้างต้น

          สิ่งสำคัญคือ ทุกกิจกรรมที่เราทำต้องเกิดขึ้นจากความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติของลูก โดยไม่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น เพราะเด็กแต่ละคนจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  นิตยสารรักลูก
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิงแผนงาน : ร่วมวางแผน พัฒนาการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพ และด้านอื่น ๆ ตามแนวนโยบายและระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น