Children's art.

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อารมณ์บนใบหน้า


หัวข้อ..อารมณ์บนใบหน้า เป็นการวาดภาพแสดงความรู้สึกบนใบหน้า โดยผ่านการใช้เส้นโดยแสดงออกผ่านทางตา คิ้ว ปากและเส้นผม ส่วนใหญ่จะใช้ทางเส้นปากกา กับหนังสือการ์ตูนทั่วๆ ไป


สำหรับการวาดรูปและลงสีจะใช้สีไม้ผลงานก็จะดูสะอาดค่ะ แต่ถ้าจะลงสีชอล์กสีจะสดใสมากกว่า ดังนั้นเวลาตัดเส้นใบหน้าอยากให้ใช้ดินสอดำ หรือดินสอ EE มากกว่า ซึ่งจะเห็นรายละเอียดของเส้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น


สำหรับความรู้ในเรื่องของเส้น จุด และลักษณะของเส้น โดยมีภาพมาประกอบให้ดูในแต่ละอารมณ์แต่ละใบหน้า อยู่ในช่วงท้ายของเรื่องนี้ค่ะ อาจจะพอเป็นแนวทางในการวาดของแต่ละอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้น
จุด  เป็นต้นกำเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ  เช่น  นำจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็น         เส้น  และการนำจุดมาวางให้เหมาะสม  ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้   
เส้น (Line)  หมายถึง  การนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว  หรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด เขียน ลาก  ให้เกิดเป็นริ้วรอยลักษณะของเส้น
1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง 
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล 
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียดเส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง  ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ  เช่น  เส้นโค้งคว่ำลง  ถ้านำไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูนรูปคน  ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า  ผิดหวัง  เสียใจ  แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น  ก็จะให้ความรู้สึก  อารมณ์ดี  เป็นต้น

ภาพการ์ตูนหมื่นตากับการตั้งโจทย์ของอารมณ์ [คัดลอกลิงค์]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น